Spa Liner – dạng con sâu (máy ép tự động)

Chúng tôi sản xuất và cung cấp sản phẩm túi nilon trùm bồn nails. Spa Liner dành cho các tiệm nails tại thị trường Mỹ, Úc, Canada